Trivsel- og husregler

Vi ønsker at alle skal ha et godt sted å være når vi spiller golf.

24.11.201619:07 Roar Grønmo

Disse reglene er satt for at vi alle skal ha det fint, og at senteret skal ha livets rett.

Vi må ha gjensidig respekt. Vi gir alle fri tilgang til lokalene og senteret er stort sett ubemannet. Da er det viktig at alle booker seg inn og betaler for både timer og varer vi tilbyr.

Trivsel- og husregler