w

Signal Vinter Tour

Bytte av kamper!

19.11.201821:22 Remi Magne Larsen

Noen kamper må utsettes av forskjellige årsaker. Vi ønsker å være fleksible slik at alle får spilt flest kamper, men vi ønsker at det skal gis beskjed innen rimelig tid. Helst bør det gis beskjed senest dagen før. det ligger ute oppsett for kamper, kontaktinfo til alle lagene ligger også tilgjengelig.

Terminliste for 2018 ligger her:

Kontaktinfo lag igger her: