Golfskap

Vi tilbyr oppbevaring av din golfbag i ett av våre 40 skap.

25.09.201713:21 Roar Grønmo

Hver sesong kan du for kr. 1200,- få oppbevart din golfbag og sko i våre låsbare skap. 

De som hadde skap forrige sesong har førsterett på samme skap i år. Betalingsfrist for å beholde ditt skap er 1. oktober 2019. Merk betalingen med navn.

Betal med
Vipps 133245

Eller Konto 4750 53 69382