w

Golfskap

Vi tilbyr oppbevaring av din golfbag i ett av våre 32 skap.

25.09.201713:21 Roar Grønmo

Hver sesong kan du for kr. 1000,- få oppbevart din golfbag i våre låsbare skap. 

De som hadde skap forrige sesong har førsterett på samme skap i år. Betalingsfrist for å beholde ditt skap er 1. november 2017. Merk betalingen med navn.

4750 53 69382 (Merk; Nytt kontonummer fra. 9. okt 2017)